Έχει συγγράψει μελέτες δημοσιευμένες σε επιστημονικά περιοδικά για τα σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα στη Γαλλία και στην Ευρώπη: Κοινωνικές θεωρίες και κοινωνικά κινήματα (ουτοπικός σοσιαλισμός, φεμινισμός, αναρχισμός, φασισμός κλπ).

Αυτοτελή συγγράμματα: :

1. L’ABBAYE DE TYPHAINES, ROMAN HISTORIQUE DE GOBINEAU ET SA TRADUCTION GRECQUE. (Thèse de doctorat, université de Strasbourg) Edition de l' université nationale et capodistrienne d’Athènes, Bibliothèque «Sophie N. Saripolou» No 71, Athènes 1987.

2. HISTOIRE DE LA CIVILISATION FRANÇAISE dix - neuvième siècle. ISBN set 960 - 7601 - 81 -5
    -
Tome 1 1789-1815: La Révolution et l’Empire. Préface de Jean Gaulmier, professeur à la Sorbonne
        1ère édition, Athènes, 1979.
        2ème édition complétée, Athènes, 1984.
        Réimpressions 1988, 1992.
        3ème édition, Athènes, 1997, Librairie Paroussia, Solonos 94, 106 78, Athènes. ISBN 960 - 7601 - 82 - 3
    -Tome 2 1814 - 1871: Le mouvement politique et social, Athènes, 1995, Librairie Paroussia. ISBN 960 - 7601 - 21 - 1
    -Tome 3 1814-1871: Le mouvement des idées Athènes, 1997, Librairie Paroussia. ISBN 960 - 7601 - 80 - 7

3. ASPECTS DE LA CIVILISATION FRANÇAISE CONTEMPORAINE 1870-1940, Athènes 1997.

Αρχική Σελίδα | Εργογραφία